BMW E34 – bund ved A-stolpe / A-Pillar Sills

Rust findes typisk i bunden i begge sider foran grundet vand trænger ind med kasse bagved hjulet. Vandet trænger så ind og ligger under tæppet i skummet…..

At nogen så halvhjertet har forsøgt at redde det UDEN at grunde svejsningerne…. OMG

Rust is typically found at the bottom on both sides in front due to water penetrating with the box behind the wheel. The water then penetrates and lies under the blanket in the foam… ..

At some point in time – that someone was so half-heartedly trying to save it WITHOUT Prime and other rust protection… OMG