BMW E34 – door brake attachment A-Pillar

Førerdøren åbnes jo altid når bilen skal bruges 🙂 Og har den måske oplevet mange åbninger og voldsomme (vind, storm) eller andre hårdhændede handlinger – bliver den slidt.

The driver’s door is always opened when the car is to be used 🙂 And if it has experienced many openings and violent (wind, storm) or other harsh actions – it will be worn.

Her er der sket mange ting og metallet er tydeligvis metaltræt efter mange stop af døren…..

Here,- many things have happened and the metal has obviously Metal fatigue after many stops of the door …..

Old door brake attachment in A-Pillar